İçeriğe geç

Sepet

Sepetiniz boş

Sorumluluk ve Uyum

Kendi adına, başkası hesabına işlem yapanlara ilişkin duyuru

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 27. Maddesine dayanılarak hazırlanan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik” 01.04.2008 itibariyle yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğe göre ; hesap açılması, kredi veya kredi kartı verilmesi, kiralık kasa, finansman, factoring, finansal kiralama gibi hizmetler nedeni ile kurulan, niteliği itibari ile devamlılık unsuru taşıyan iş ilişkilerinde tutar gözetmeksizin kimliğe ilişkin bilgileri almak ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek suretiyle müşterilerin ve müşteri adına hareket edenlerin kimliğinin tespit edilmesi zorunludur.

Bunun dışında, sürekli iş ilişkisi niteliği arz etmemekle birlikte ;

İşlem tutarı ya da birbirleriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 185,000.-TL. veya üzeri olduğunda, 

Şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda tutar gözetmeksizin, 

Daha önce elde edilen müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe olduğunda tutar gözetmeksizin, kimliğe ilişkin bilgilerin alınması ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek sureti ile müşterilerin veya müşterilerin adına veya hesabına hareket edenlerin kimliğinin tespit edilmesi zorunludur.