İçeriğe geç

Sepet

Sepetiniz boş

KVKK AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Hami Kuyumculuk olarak bize olan güveninizin değerini biliyoruz. Kişisel Verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu (“6698 sayılı Kanun”) kapsamında öngörülen ilke ve esaslara uygun şekilde işlediğimizi, güvenliği sağlanmış ortamlarda sakladığımızı ve haklarınız konusunda oldukça hassas davrandığımızı belirtmek isteriz. Bu kapsamda Aydınlatma Yükümlülüğümüz uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sizlere; işlediğimiz kişisel verilerinizi, bu verilerinizi hangi işleme amaçları kapsamında işlediğimizi, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceğimizi, verilerinizi hangi yollarla ve hukuki sebeplerle topladığımızı ve Kanun kapsamında hangi haklara sahip olduğunuzu bildirmek isteriz.

a) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi, İşlemenin Amacı ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçların yerine getirilmesi kapsamında elektronik ortamda ve web sitemiz üzerinden iletişim formunun / “bize ulaşın” formunun doldurulması, müşteri hizmetleri çağrı merkezi hattımız, e-posta adreslerimiz, sosyal medya kanallarımız ile WhatsApp destek hizmet hattımız gibi iletişim ve bilgi erişim kanallarıyla, üyelik sözleşmeleri, satış sözleşmeleri ve sair sözleşmeler, kampanyalar, başvurular ile, mağazalarımız veya Franchise’larımız aracılığıyla iletişim kurularak gerçekleştirilen görüşme ve formlar kanalıyla yazılı ve elektronik ortamda, otomatik ve kısmen otomatik yöntemler ile herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz Kanun’un 4. maddesinde belirlenen genel ilkeler uyarınca, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek işlenmektedir.

Bu çerçevede, Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebepler ile Şirketimiz tarafından Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

Şirketimizin ürün ve hizmetlerini mağazalarımız veya web sitemiz üzerinden satın almanız dolayısıyla satış sözleşmesinin kurulması veya ifası için kimlik, iletişim, müşteri işlem, işlem güvenliği, finans verileriniz,

Satış kayıtlarının açılması ve faturalandırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için kimlik, iletişim, finans, müşteri işlem verileriniz,

İade ve değişim gibi satış işleminize ilişkin taleplerin yerine getirilebilmesi için kimlik, iletişim, finans, müşteri işlem verileriniz,

Müşteri iletişim bilgilerinin güncellenmesi için kimlik, iletişim verileriniz,

İnternet sitesi üyeliği oluşturmanız halinde üyelik hesap ve işlemlerinin gerçekleştirilmesi için kimlik, iletişim, müşteri işlem, işlem güvenliği verileriniz,

Sipariş süreçlerinin yürütülmesi ile satın alınan ürünlerin teslimat durumuna ve stok bilgilerine ilişkin bilgilendirmelerin yapılması amacıyla kimlik, iletişim, müşteri işlem verileriniz,

Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

Vergi Usul Kanunu çerçevesinde aldığınız mal ve hizmete karşılık fatura düzenlenmesi için kimlik, iletişim, finans, müşteri işlem verileriniz,

Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi için kimlik, iletişim, müşteri işlem verileriniz,

Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi için kimlik, iletişim, müşteri işlem verileriniz,

Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması için işlem güvenliği verileriniz,

İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi için kimlik, iletişim, müşteri işlem,

Finansal operasyonların yürütülmesi ve faturalandırma işlemlerinin tamamlanması için kimlik, iletişim ve finans verileriniz,

Başta Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi için kimlik, iletişim, finans, müşteri işlem verileriniz,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

Ürün ve hizmetlerimizin satış ve pazarlama faaliyetleri dahil olmak üzere Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi için kimlik, iletişim, müşteri işlem verileriniz,

Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi için kimlik, iletişim, müşteri işlem verileriniz,

Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi için kimlik, iletişim, müşteri işlem, finans verileriniz,

Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini için kimlik, iletişim, müşteri işlem, finans, hukuki işlem, fiziksel mekan güvenliği, görsel ve işitsel kayıt verileriniz,

Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması için kimlik, iletişim, müşteri işlem verileriniz,

Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi için kimlik, iletişim, müşteri işlem, işlem güvenliği, finans, hukuki işlem verileriniz,

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi için işlem güvenliği verileriniz,

Denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için kimlik, iletişim, müşteri işlem, finans, hukuki işlem verileriniz,

Müşteri memnuniyeti ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası için kimlik, iletişim, müşteri işlem, finans verileriniz,

Çekiliş, kampanya, yarışma, promosyon veya reklam aktivitelerinin gerçekleştirilmesi için kimlik, iletişim verileriniz,

İş süreçlerimizin raporlanması, denetlenmesi ve incelenmesi kimlik, iletişim, müşteri işlem, finans, pazarlama verileriniz,

Olası bir hukuki uyuşmazlık durumunda, haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki süreçlerin yürütülmesi kimlik, iletişim, müşteri işlem, finans, pazarlama, hukuki işlem verileriniz,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin mevzuatta öngörülen süre boyunca saklanması için kimlik, iletişim, müşteri işlem, finans, hukuki işlem, işlem güvenliği verileriniz,

Talep, soru, öneri ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması için kimlik, iletişim, müşteri işlem, işitsel kayıt verileriniz işlenebilmektedir.

Açık rızanızın varlığı halinde ise,

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak, tanıtımlar, bültenler, koleksiyon tanıtımları, etkinlikler, indirimler, kampanyalara ilişkin bilgilendirme iletişimlerinin ve ticari elektronik ileti gönderimlerinin gerçekleştirilmesi için kimlik ve iletişim verileriniz,

Sizlerle iletişime geçilerek Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin pazarlama süreçlerinin gerçekleştirilmesi, profilleme ve analiz faaliyetleri dahil Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ve tanıtılması amacıyla kimlik, iletişim, müşteri işlem, işlem güvenliği, pazarlama verileriniz,

Müşteri memnuniyetine yönelik araştırma, anket ve inceleme çalışmalarının yapılması amacıyla kimlik, iletişim, müşteri işlem, pazarlama verileriniz işlenebilmektedir.

Açık rızanız size bu aydınlatma metninden bağımsız olarak ayrıca sorulur ve rıza verseniz dahi bu rızayı her zaman geri alma hakkına sahip olursunuz. Açık rıza göstermeseniz dahi yasal dayanağı açık rıza olmayan tüm satış ve satış sonrası hizmetlerimizden yararlanmaya devam edebilirsiniz.

İnternet Sitemizde, ziyaretçilerimiz ve müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimi yaşatabilmek amacıyla çerezler bulunmaktadır. Çerezlere ilişkin ayrıntılı bilgiye çerez politikası sayfamızdan erişebilirsiniz.

b) İşlenen Kişisel Veriler

Yukarıda belirtilen amaçlar ve süreçler kapsamında bizimle paylaşmanız halinde kimlik, iletişim, müşteri işlem bilgileri (örneğin, bize ilettiğiniz talepler, sipariş bilgisi), pazarlama bilgileri, işlem güvenliği bilgileri, hukuki işlem bilgileri, görsel ve işitsel kayıtlar, fiziksel mekan güvenliği bilginiz (güvenlik amaçlı olarak alınan kapalı devre kamera kayıtları) ile ödeme işlemlerinde finansal bilgilerinizi işleyebiliyoruz.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Yukarıda yer alan amaçların yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; iş ortaklarımız Franchise’larımız, satış noktalarımız ve yetkili servislerimizle, hizmet alınan tedarikçilerle (kargo, sigorta, araştırma firmaları, reklam ajansları, bilgi işlem, finans, hukuk gibi danışmanlık hizmeti veren kuruluşlar), iştiraklerimiz, grup şirketlerimiz, hissedarlarımız, kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kişiler ile paylaşılabilecektir.

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları:

Kişisel veri sahipleri olarak, 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarıca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için başvurunuzu; hamikuyumculuk@gmail.com email adresimize yollayabilirsiniz. Başvurularınız, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde Şirketimiz tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.